TERMS AND CONDITIONS

תקנון

1.כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http:www.eleganza.co.il (להלן: “האתר”) אשר בבעלותה של חברת AYA STYLE LTD בע”מ ח.פ.516361581 (להלן: “החברה”).

1.2. אומנם תקנון זה כתוב בלשון נקבה אך יש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון זכר.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר בלבד. גלישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר, לרבות ביצוע הזמנה וכדומה, והגלישה באתר זה מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד אם החברה הפרה הוראות תקנון זה.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה המוחלט וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. נא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי תקנון זה מאחר שעצם השימוש של כל משתמשת באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשך שימוש המשתמשת באתר מעיד על הסכמתה לשינויים אלה. ככל שהמשתמשת אינו מעוניינת בכך, עליה להימנע משימוש באתר.

1.5. המשתמשת מסכימה כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.6. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו כפי שהוא ללא כל אפשרות להתערבות או לשנות מצד משתמשת כלשהי ורק לצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן כולל או חלקי , למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמשת כלשהי, ללא הסכמת הנהלת החברה, מראש ובכתב.

1.7. כמו כן, כל המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר הינם כלליים ומוצגים כמות שהם , להמחשה ולהתרשמות בלבד, ולכן אין לשייכם לדגם או למוצר ספציפי. לכן מובהר כי כל המוצרים ו/או האביזרים המוצגים לרכישה באתר אינם בהכרח זמינים במלאי החברה.

1.8. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר ,כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

9.1. רשאית לבצע רכישות באתר כל משתמשת אשר תמלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.10. על המשתמשת להיות בת 18 שנה או יותר.

1.11. במידה ואמצעי התשלום באמצעותו מעוניינת המשתמשת לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי או קיבלה את הסכמתו של בעל כרטיס אשראי, לעשות בו שימוש.

1.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע באתר.

2.רכישת מוצרים

2.1. החברה תאפשר למשתמשת לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר ולהזמין דרך האתר.

2.2. כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוחה תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות.

2.3. לאחר בחירת המוצר, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוחה לבחור סיסמא ולמלא טופס הזמנה (להלן: “טופס ההזמנה”). בטופס ההזמנה תמסור הלקוחה את פרטיה האישיים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, הערות ומידע לשליח ככל שישנו ואת אמצעי התשלום, מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל המשתמשת לבצע הזמנה.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוחה המגישה פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.4. בנוסף למידע האמור בסעיף ‎2.3 לעיל, בטופס ההזמנה תמסור המשתמשת את אמצעי התשלום באמצעותו היא מעוניינת לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם תוכל להשתמש הלקוחה הינם כדלקמן:

2.4.1. כרטיס אשראי.

ו/או

2.4.2. גיפט קארד (שובר מתנה) מתאים בלבד ,כאשר בעת הרכישה באתר באמצעות כרטיס חבר, לא יתאפשר כפל מבצעים.

לא ניתן לבצע הזמנות ולשלם באמצעות תווי קניה אחרים (שאינם כרטיס חבר), כגון “תו הזהב” ו/או כל תו קניה ו/או כרטיס נטען מסוג אחר. כמו כן לא ניתן לבצע הזמנה באמצעות שובר זיכוי שנמסר ללקוחה בחנויות על גבי חשבונית.

מימוש גיפט קארד ו/או כרטיס חבר יעשה בהתאם לתנאים הקבועים בהם ולאמור בתקנון זה.

2.4.3. תשלום באמצעות פייפאל (PAYPAL).

2.4.4. מטעמי אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמשות, במידה ואמצעי התשלום שנבחר על ידי המשתמשת לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או פייפאל, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית ו/או הזדהות.

2.4.5. ניתן לבצע פיצול תשלומים בעת התשלום בגין ההזמנה עד שני אמצעי תשלום שונים מבין אמצעי התשלום הבאים: כרטיס אשראי, גיפט קארד או כרטיס חבר, והכל בהתאם לקבוע להלן, בשינויים המחויבים.

2.4.6. לאחר הזנת הפרטים כאמור לעיל, תאשר המשתמשת את הזמנתה על ידי לחיצה על כפתור רכישה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוחה לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או פייפאל, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי או פייפאל, ההזמנה לא תבוצע, ויחולו הוראות סעיף ‎2.4.7 להלן.

2.4.7. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי או פייפאל בגין ההזמנה, תישלח למשתמשת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה”) (בכפוף לזמינות המוצרים במלאי).

 3.מועדי אספקה ומשלוח

3.1. לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת , שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: “המשלוח”) .

3.2. לפני ביצוע המשלוח ללקוח תישלח ללקוח הודעת SMS.

3.3. בכפוף לאמור בסעיף להלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח חיצונית. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם תגיע חברת השילוח החיצונית והכל בכפוף למדיניות חברת השילוח החיצונית לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח החיצונית. במקרה בו התקבל אישור מהלקוחה להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

“ימי עסקים” – ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

3.4. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה אך ורק בלקוחה, לרבות  עקב אי מסירת פרטים נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוחה סירבה לקבל את המשלוח, תחויב הלקוחה בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

3.5. במקרה של איחור באספקה כתוצאה מכוח עליון ו/או מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות עקב גורמים הקשורים בלקוח ו/או הנובעים מבקשותיו, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה, בכפוף לכל דין.

3.6. במקרים בהם המוצר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תעדכן את הלקוחה בדבר המוצר החסר ומועדי אספקתו.

4.ביטולים והחלפות מוצרים

4.1. לקוחה שביצעה הזמנה רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)

4.2. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוחה:

4.2.1. סופקה ההזמנה ללקוחה, רשאית הלקוחה לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 48 שעה מיום שסופקה לה, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף‎ לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה, במידה והחליטה הלקוחה להחזיר את המוצר יהיה במצבו כפי שנתקבל אצלה ללא פגם ועם תווית הקניה.

פריטים מה -OUTLET, לאחר 5 ימים לא ניתן 

4.2.2. ביחס ל-“עולה חדש”, “אדם עם מוגבלות” ו”אזרח ותיק”, כקבוע בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן, רשאית הלקוחה לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן כאמור.

4.2.3. החברה רשאית לעדכן את תעריפי ההחזרות מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוח החזרת פריטים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

4.3. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

4.3.1. על הלקוחה לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוחה קיבלה את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוחה לפנות לשירות הלקוחות , בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוחה.

4.3.2. במקרה בו הלקוחה מבקשת לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

4.3.3 תישלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוחה לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

4.3.4 הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוחה, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוחה את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידה.

4.3.5 ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוחה, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

4.4. החזרה או החלפה של מוצרי OUTLET :

 4.4.1 רשאית הלקוחה לבטל את ההזמנה, בתוך 48 שעה מיום שסופקה לה, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף‎ לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.

4.4.2  ניתן להחליף מוצרי ה OUTLET עד 5 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לאחר 5 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן להחליף את המוצרים, ההחלפה תתאפשר כנגד החזרת מוצר בצורתו המקורית אשר לא נעשה בו כל שימוש, דמי המשלוח במקרה של החזרה/החלפה יהיו על חשבון הלקוח.

5.1. תיקון/החלפה של מוצרים פגומים:

5.1.2. טובין יתקבלו לבדיקת היבואן עד 6 חודשים מיום רכישתם, ובתנאי שהוצגה חשבונית קניה.

5.1.3. מענה לפי בדיקת היבואן יינתן לצרכן עד 30 ימי עסקים (כאשר מדובר בבדיקת היצרן – משך הזמן תלוי במהות הפגם ובזמינות היצרן), והטיפול יינתן ע’’פ החלטת היבואן .

5.1.4. לא תינתן אחריות לטובין אשר כובסו שלא על פי הוראות היצרן.

6.1. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

6.1.1. לקוחה המעוניינת להחליף מוצרים שקיבלה בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקשת לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף  לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד ובאיזה סניף יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.

6.1.2. החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוחה ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג ומובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות.

6.1.3 מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות וגוברות, אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

6.1.4. על כל שימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז הצפון, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

7.תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בין הלקוח לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר.

7.1. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק .

החברה הינה היבואן הרשמי והבלעדי של המותג בארץ וכי התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

כמו כן החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. 

אנו עושים כמיטב יכולתנו לתת לכן שירות טוב ומהיר ולשביעות רצונכן.

 

8.מבצע חורף – סתיו 2023

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.